• Sản phẩm áp dụng: Toàn bộ sản phẩm với đơn hàng giá trị tối thiểu 3.000.000đ
  • Địa điểm áp dụng: mua hàng tại ĐIỆN MÁY CÁT TƯỜNG
  • Điều kiện áp dụng: 

           - Trả góp Lãi suất 0%. Không áp dụng cho Thẻ phụ

           - Không giới hạn số lần đăng ký trả góp

           - Chủ thẻ không được huỷ giao dịch trả góp sau khi giao dịch         

  • Thời gian trả góp: 3 tháng -  6 tháng – 9 tháng – 12 tháng
  • Thiết bị hỗ trợ : MPOS https://mpos.vn/)
  • Cách thức chuyển đổi trả góp

icon icon icon